Občanská/Rodinná výchova - Islám

7. června 2008 v 22:05 |  Referáty, seminárky

Referát - Islám

klikni na celý článek

Historie
V 6. stol. se obyvatelé Arabského poloostrova živili jako kočovní pastevci. Většina z nich vyznávala polytheismus, víru ve více bohů, ale někteří už uctívali božstvo nejvyšší. Na stejném území žily totiž malé křesťanské a židovské komunity, které věřily v jediného biblického Boha. Také lidé, uctívající božstva sídlící na zemi v přírodninách i na nebi. V tomto období se několikrát ročně vydávaly některé arabské kmeny do Mekky, do vyhlášeného obchodního a náboženského střediska. Zde se vytvořil kult Černého kamene zasazeného do stěny budovy ve tvaru krychle: svatyně Kaaba.
Prorok Muhammad
Mohamed se narodil v roce 570 ve městě Mekka v jižní Arábii, což byla tehdy zaostalá část světa, vzdálená os středisek obchodu, umění a vzdělanosti. V šesti letech Mohamed osiřel a byl vychováván ve skromném prostředí, dokonce byl i negramotný. Když mu bylo dvacet pět let, oženil se s bohatou obchodnicí Chadídžou. Z manželství se narodili synové, kteří v útlém věku zemřeli, a čtyři dcery. Mohamed pracoval pro Chadídžu a komunita ho považovala za upřímného a bezúhonného člověka. V té době se od menšiny židů a křesťanů dozvěděl o jediném, všemocném Bohu. Když mu bylo čtyřicet, nabyl přesvědčení, že onen pravý Bůh (Alláh) k němu promlouvá a právě jeho si vybral k šíření své víry. Rozhodující zážitek zjevení zažil Mohamed na hoře Hirá, která leží severně od Mekky. V přesvědčení, že dostal od Boha příkaz hlásat Arabům učení jemu zjevené, kázal zprvu v rodinném kruhu, známým a obyvatelům Mekky. Hlásal monoteistické učení o jednom Bohu. Věrohodnými obrazy líčil jeho všemohoucnost, dojímal své posluchače svými proroctvími o Božím soudu. Kázal také o sociální odpovědnosti, velebil milosrdenství Boží a hlásal naději na rajskou radost. U obyvatel Mekky se dostavil zájem nejdříve jen u sociálně bezvýznamných. Mocní a bohatí se obávali, že rozšíření jeho názorů by mohlo poškodit jejich obchod především proto, že by nepřicházeli poutníci ke Kaabě, kterou podle Mohameda vystavěl Abrahám. Po třech letech, někdy kolem roku 613, začal kázat i v okolí a mekcké autority ho pomalu začaly považovat za nebezpečné zlo. 24.9.622 ze strachu o bezpečnost uprchl do Mediny, města vzdáleného od Mekky asi 320 kilometrů na sever, kde mu byla nabídnuta politická moc. Tento útěk, nazvaný hidža, byl mezníkem v prorokově životě a od tohoto data počíná nový muslimský kalendář. Několik let trvala mezi Mekkou a Medinou tzv. "svatá válka" (džihád), která skončila v roce 630 a Mohamed se vrátil do Mekky triumfálně jako dobyvatel. V posledních dvou letech jeho života arabské kmeny rychle přecházely na stranu nového náboženství. V roce 632, kdy zemřel, byl Mohamed vládcem celé jižní Arábie. Mohamed sám se sice považoval za posledního z proroků, ne však za bezchybného vzorného člověka. Teprve později ustavená tradice ho pokládá za neomylného, absolutně dokonalého člověka.
Islám
Muslimové kritizují křesťanství za víru v Ježíše jako Syna Božího, kdežto v islámu je považován jen za jednoho z proroků, a jako Muhammad je jen člověk. Islám je vyznáním víry v jednoho všemohoucího Boha a zároveň také zákonem zjeveným od Boha skrze Muhammada. V praxi není život bez náboženství pro muslima myslitelný. Není-li člověk muslim, musí alespoň patřit k jiným náboženstvím Písma. Ti, které Bůh shledá spravedlivými, půjdou do nebe a tam budou žít v zahradě Edenu na věky. Ostatní budou předáni peklu, kde musí pykat. Silné zdůraznění ústředních pojmů islámské představy Boha v starších súrách koránu je chápáno jako ohraničení vůči starým tradicím. Podle islámského pojetí obsahuje korán zjevení předané Bohem přímo nebo skrze anděla Muhammadovi. Korán tedy podle toho není obvyklá kniha, ale psané, neměnné slovo Boží. Ortodoxní pojetí, vychází z toho, že korán nevznikl jedním Alláhovým činem. Vyjadřuje věčně existující vůli Boží. Korán, který Muhammad za svého života používal jen on sám ze své paměti, byl jeho jediným pramenem určování práva, na které se Muhammad orientoval jako vůdce prvotní obce. Později byla jako vysvětlující pramen pro nalézání práva vytvořena sunna, která představuje soubor tradic a slouží jako návod ke správnému jednání. Tradice o prorokových činech a výrocích konkretizují všeobecné výpovědi koránu. Rozhodnutí Muhammadova a jednání jeho uznaných druhů, platí jako příklady k následování. Sunna je tak protějškem koránu, kde jsou předpisy objasněny teoreticky. Pro muslimy jsou korán a sunna rovnocenné. Rychlé rozšíření islámu, zprvu mezi městskými Araby Mekky a Medíny, pak mezi kmeny Arabského poloostrova a nakonec na nově dobytých územích, bylo ovlivněno tím, že islám je otevřený všem lidem, protože nezná žádný vyvolený národ. Tak přesáhl rychle hranice arabské kmenové společnosti. Jedinec se podřizuje jedinému vševládnoucímu Bohu a ne už jako dříve hlavnímu bohu svého kmene, čímž se kdysi upevňovala vazba na kmen. Tato otevřenost islámu také umožnila začlenit lidi v dobytých územích a jejich zčásti vyspělé kultury do islámu. Víra v jednoho a téhož Boha (Alláha) umožnila však lidem různých tradic sjednotit se a vytvořit tak islámskou vrcholnou civilizaci. V protikladu k židovství redukuje islám různé příkazy a zákazy na několik málo; tak jsou zákazy jídel omezeny hlavně na vepřové maso, krev a alkohol. Aby vyhověl svým náboženským povinnostem, měl by se muslim pětkrát denně modlit v určenou dobu. Jednou týdně, v pátek, má muž jít do mešity k velké obřadní modlitbě. Podlaha musí být čistá, nebo se zakryje šátkem nebo koberečkem. Při modlitbě je obrácen k Mecce. Před každou modlitbou je třeba vykonat rituální umývání, aby byla modlitba platná. V koránu nejsou stanoveny pro muslimy žádné zvláštní daně, jen by měl odevzdat určité procento majetku jako almužnu. Poslední povinností muslima je pouť do Mekky, která je nejvyšším cílem každého muslima a na niž šetří po celý svůj život; závazná je jen pro toho, kdo má dostatek peněz.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Který předmět máte nejraději?

Matematika 8.1% (174)
Český jazyk 4.4% (95)
Cizí jazyk 4.9% (104)
Fyzika/Chemie 3.9% (83)
Přírodopis 9.7% (209)
Dějepis 7.7% (165)
Zeměpis 4.1% (87)
Rodinná/občanská výchova 2.7% (58)
Tělesná výchova 7.9% (170)
Výtvarná výchova 4.5% (97)
Hudební výchova 3.2% (68)
Práce na počítači/informatika 38.9% (834)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama